contact

Vixen s.r.o./Ltd.
Kukučínova 1147/2
142 00 Praha 4
Czech Republic
E-mail: vixensro@atlas.cz


about us

VIXEN Ltd.
deriving its name from the opera The Cunning Little Vixen by Leoš Janáček and founded and registered on the memorable days of Bedřich Smetana in 1995 offers you complete works by Czech composers and interesting projects by Czech performers on CDs recorded mainly in Prague. You can read our commentaries also in the English language. We believe in enjoying your sensitive spirit by our music.

VIXEN S.R.L.,
dérivant son nom du titre anglais de l´opéra La Petite Renarde rusée de Leoš Janáček et fondée et enregistrée dans les jours mémorables de Bedřich Smetana en 1995, vous offre des intégrales d´ouvres des compositeurs tcheques et des projets intéressants des interpretes tcheques sur les disques compacts enregistrés principalement a Prague. Vous pouvez aussi lire nos commentaires dans la langue française. Nous croyons que notre musique fasse plaisir a votre âme sensible.

VIXEN GmbH,
ihr Name von dem englischen Titel der Oper Das schlaue Füchslein von Leoš Janáček ableitend und in den Gedenktagen von Bedřich Smetana in 1995 gegründet und registriert, bietet Ihnen komplette Werke tschechischer Komponisten und interessante Projekte tschechischer Interpreten auf vorwiegend in Prag aufgenommenen CD-Platten an. Sie können unsere Kommentare auch in der deutschen Sprache lesen. Wir hoffen, dass unsere Musik Ihrer gefühlvollen Seele Spass machen werde.

VIXEN s.r.o.,
odvozující své jméno z anglického názvu opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky a založená i registrovaná v památných dnech Bedřicha Smetany v roce l995, Vám nabízí komplety českých skladatelů i zajímavé projekty českých interpretů na CD nahrávaných zatím především v Praze. Vám může posloužit čeština, Vašim přátelům v zahraničí angličtina, francouzština a němčina našich komentářů. Věříme, že Vaši i jejich citlivou duši naše hudba potěší.

ArectuS Multimedia, s.r.o